Οδηγίες(α) Διατήρηση πληροφορίας EXIF –metadata

Τα δεδομένα EXIF, είναι ενσωματωμένες πληροφορίες που καταγράφουν οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές στα αρχεία που παράγουν.

Όταν επεξεργαζόμαστε μια φωτογραφία τα δεδομένα EXIF μπορεί να χαθούν εάν η φωτογραφία που επεξεργαζόμαστε δεν αποθηκευτεί σωστά.

Η μέθοδος διατήρησης των πληροφοριών EXIF διαφέρει ανάμεσα στις διάφορες εκδόσεις προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας. Για να μάθετε πως μπορείτε να διατηρήσετε τις πληροφορίες EXIF στα αρχεία φωτογραφίας που επεξεργάζεστε αναζητείστε στο αρχείο βοήθειας του προγράμματος επεξεργασίας που χρησιμοποιείτε.

(β) Οδηγίες Εγγραφής στο www.polymorfo.gr

Για να εγγραφεί ένα νέο μέλος στο site θα πρέπει να:

(1ο Βήμα)

- δώσει την διεύθυνση www.polymorfo.gr

- πατήσει «Δημιουργία Λογαριασμού»

- συμπληρώσει τα ζητούμενα στοιχεία και να επιλέξει «Εγγραφή»

Στη συνέχεια το site του αποστέλλει αυτόματα στο mail που έχει δηλώσει ένα link (σύνδεσμο) τον οποίο πρέπει να πατήσει για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του.

(2ο Βήμα)

Αφού έχει ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του χρήστη θα πρέπει να συνδεθεί για πρώτη φορά δίνοντας το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία χρήστη που υπάρχουν στην επιλογή διόρθωση στοιχείων χρήστη.


(γ) Οδηγίες Κατάθεσης Συμμετοχής

Για την κατάθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό «Χορεύοντας στους Δρόμους» θα πρέπει ο χρήστης να:

·         Συνδεθεί στο www.polymorfo.gr, δίνοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό του

·         Επιλέξει το εικονίδιο του διαγωνισμού στην ενότητα «Ανοιχτοί Διαγωνισμοί»

·         Αναζητήσει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του τη φωτογραφία που θα καταθέσει, αφού πρώτα την έχει επεξεργαστεί και σμικρύνει στις απαιτούμενες διαστάσεις.

·         Πατήσει το κουμπί «Υποβολή»

·        Εν συνεχεία θα πρέπει να αποστείλει τα πλήρη στοιχεία του στη διεύθυνση mail polymorfo.gr@gmail.com και μαζί να επισυνάψει το αρχείο με το οποίο θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό σε κατάλληλη διάσταση για την εκτύπωση της φωτογραφίας για την έκθεση.

(δ) Οδηγίες Ψηφοφορίας
Για να ψηφίσει κάποιος θα πρέπει (α) να είναι μέλος στο www.polymorfo.gr και (β) να έχει καταθέσει τουλάχιστο μια φωτογραφία σε έναν διαγωνισμό.
Κάποιος μπορεί να ψηφίσει όλες τις φωτογραφίες όχι όμως να ψηφίσει τις δικές του. Προσοχή κανείς για να καταχωρήσει την ψήφο του πρέπει να πατήσει το Select This Vote.
Επίσης κανείς μπορεί να διορθώσει την αρχική του ψήφο, όσες φορές θέλει!