Διαδικασία ΣυμμετοχήςΚάθε φωτογράφος που επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό θα πρέπει απαραιτήτως:

1. Να καταθέσει τη φωτογραφία του ηλεκτρονικά στο www.polymorfo.gr, αφού πρώτα εγγραφεί, σε μορφή JPEG και σε μέγεθος που δεν θα ξεπερνά τα 1200 pixel κατά την μεγαλύτερη διάσταση και τα 500 kb σε μέγεθος αρχείου.

2. Να αποστείλει τα πλήρη στοιχεία του με mail στην διεύθυνση polymorfo.gr@gmail.com, όπου θα αναφέρει

- Πλήρες Ονοματεπώνυμο

- Όνομα Χρήστη στο www.polymorfo.gr

- Διεύθυνση κατοικίας

- Επάγγελμα

- Τηλ. Επικοινωνίας

και θα επισυνάπτει το αρχείο της φωτογραφίας με την οποία συμμετέχει στην μεγαλύτερη δυνατή διάσταση και ποιότητα, κατάλληλη για εκτύπωση.


Σε κάθε περίπτωση τα αρχεία που θα αποσταλούν στην οργανωτική επιτροπή και θα αναρτηθούν στο site θα πρέπει να περιέχουν πλήρη metadata (πληροφορίες EXIF)

Φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί από κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές και δεν έχουν στοιχεία λήψης – metadata (EXIF) δεν θα γίνονται δεκτές.